Demokracja, Miasta i Narkotyki II – 2002-2011

Also in... (English),(Italiano)

Europejskie Forum ds. Bezpieczeństwa Miejskiego poszukuje obecnie miast partnerskich do kontynuacji udanego projektu “Demokracja, Miasta i Narkotyki”  ufundowanego przez Unię Europejską. Druga faza projektu jest otwarta dla nowych uczestników którzy nie posiadają wiedzy na temat działań z pierwszej części.
Jeśli są Państwo zainteresowani rozwojem skuteczniejszych lokalnych strategii radzenia sobie z różnymi problemami związanymi z używaniem narkotów przez członków danej społeczności, projekt ten jest idealną okazją do wymiany informacji. Prosimy o kontakt w razie dalszych pytań contact us
Lider projektu: EFBM
Współpartnerzy: Francuski, Włoskie i Portugalskie Fora ds. Bezpieczeństwa Miejskiego, Krajowa Agencja Antynarkotykowa (Rumunia), Inrefea-Włochy, Inrefea-Portugalia, Sieć Europejska EuroTC, Association Nationale des Intervenants en Toxicomanie (Francja), Stowarzyszenie ABD (Barcelona), Uniwersytet w Padowie, Stowarzyszenie ACCES (Marsylia), oraz miasta członkowskie Europejskiego Forum ds. Bezpieczeństwa Miejskiego.
Treść i Cele Projektu: Na podstawie osiągnięć pierwszego projektu Demokracja, Miasta i Narkotyki (DC&D 2005-2007), project DM&N II 2008-2010 ma za cel pomoc miastom UE w rozwinięciu opartych na partnerstwie lokalnych praktyk obejmujących wszystkich istotnych zaangażowanych – lokalne władze, służbe zdrowia i system sprawiedliwości karnej, społeczność miejską, w tym mniejszości – tak aby mógło powstać skoordynowane, skuteczne docelowe podejście do problemu użytkowania i niewłaściwego wykorzystania narkotyków.
Projekt DM&N II oparty jest na trzech filarach:
– rozległej sieci eksperymentalnej UE złożonej z ponad 16 miast partnerskich;
– czterech krajowych sieci (Francja, Włochy, Portugalia, Rumunia) obejmującej 56 miast;
– pięciu grup tematycznych opartych na wnioskach pierwszego projektu DM&N który trwał a latach 2005-2007.
Pięć platform tematycznych zostanie zorganizoawnych aby wesprzeć rozwój zintegrowanj polityki dotyczącej narkotyków pośród miast partnerski. Platformy tematyczne dotyczeć będą:
– strategii w sprawie specyficznych potrzeb kobiet nadużwajacych narkotyków;    
– działań promujących zdrowie w miejscach życia nocnego;    
– zintegrowanych reakcji w sprawie wędrownych młodych użytkowników narkotyków;    
– społecznych działań w kwestii narkotyków i chorób przenoszonych drogą płóciową;    
– lokalnych strategii ułatwiających dostęp do leczenia;
Platformy wymiany obejmują seminaria w celu podzielenia się wiedzą i eksperyzą, sesje szkoleniowe, spotkania uściślające i wspólne linie wytyczne.
Projekt zakończy się konfernecją rozpowszechniającą w lisopadzie 2010 roku w Wiedniu.
Rama czasowa i budżet: Projekt został zaakceptowny przez Komisję Europejską do współfianasownia UE (DG Sanco) i rozpoczyna się w maju 2008 roku. Będzie on trwał przez okres trzech lat (2008-2010).

2009-01-29

1233251895

81