KONFERENCJA MIAST BLIZNIACZYCH LOKALNE STRATEGIE BEZPIECZENSTWA, Gliwice, Polska

Also in... (English)

Europejskie Forum na rzecz Bezpieczeństwa Miejskiego wsparlo  organizację konferencji na temat lokalnych strategii bezpieczeństwa organizowaną we współpracy z miastem Gliwice w dniach 4-5-6 październik 2006.

Konferencja zorganizowana zostala w ramach programu miast bliźniaczych współfinansowanego przez Komisję Europejską. Uczestniczyly w niej między innymi przedstawiciele miasta Valenciennes z Francji i Krajowe Centrum Bezpieczenstwa Lokalnego (Wielka Brytania).
Konferencja poświęcona byla głównie współolpracy pomiędzy władzami lokalnymi i mieszkańcami oraz ich udziale w lokalnych programach prewencji przestępczości.
Więcej informacji na temat miast partnerskich Gliwic znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego: http://www.um.gliwice.pl/index.php?id=211/1
TUTAJ znajdziesz program konferencji w języku polskim.
Materialy pokonferencyjne :
1. “Ksztaltowanie poczucia bezpieczenstwa lokalnego”. Andrzej Karasinski, zastepca prezydenta Gliwic.
2. “Lokalne strategie bezpieczenstwa”. Nadia Fourdin, przedstawiciel miasta Valenciennes, Francja.
3. “Wsparcie i wspoludzial obywateli. Pozytywy i ograniczenia”. Justyna Kulach, project manager, EFUS.
4. “Demokracja, Miasta, Narkotyki, projekt”. Thierry Charlois, project manager, EFUS.
5. “Bezpieczenstwo lokalne w Wielkiej Brytanii. Doswiadczenia”.Ian Lawrence, dyrektor glowny Krajowej Sieci Bezpieczenstwa Lokalnego, Wielka Brytania.
6. “Zaangazowanie obywatli. Case study: Blacon, Chester“. Ian Lawrence.
7. “Programy prewencyjne komendy glownej policji w Gliwicach”. Jaroslaw Szymczyk.

2007-09-19

1190234745

397