Tag Archives: Community

CAT final conference – Speakers’ Presentations

SecuCities Inclusion, 2001-2003.

“Community Service: Serving the Community?”, A study of the Swedish Crime Prevention Council, 2003

KONFERENCJA MIAST BLIZNIACZYCH LOKALNE STRATEGIE BEZPIECZENSTWA, Gliwice, Polska

Europejskie Forum na rzecz Bezpieczeństwa Miejskiego wsparlo  organizację konferencji na temat lokalnych strategii bezpieczeństwa organizowaną we współpracy z miastem Gliwice w dniach 4-5-6 październik 2006. Konferencja zorganizowana zostala w ramach programu miast bliźniaczych współfinansowanego przez Komisję Europejską. Uczestniczyly w niej między innymi przedstawiciele … More

SecuCities Crime Prevention in Europe: comparing seven local crime prevention policies 2002