Tools and methods

Seminar Recommendations: ‘Urban security policies: The role and functions of supra-community authorities’ Florence, February 2004

KONFERENCJA MIAST BLIZNIACZYCH LOKALNE STRATEGIE BEZPIECZENSTWA, Gliwice, Polska

Europejskie Forum na rzecz Bezpieczeństwa Miejskiego wsparlo  organizację konferencji na temat lokalnych strategii bezpieczeństwa organizowaną we współpracy z miastem Gliwice w dniach 4-5-6 październik 2006. Konferencja zorganizowana zostala w ramach programu miast bliźniaczych współfinansowanego przez Komisję Europejską. Uczestniczyly w niej między innymi przedstawiciele … More

Seminar “Secucities Role of Local Officials in Crime Prevention”, October 28th – 29th 2004, Esnchede

Seminar “Secucities Local Elected Officials, March 11th -12th 2004, Paris

Secucities Local Elected officials and Crime Prevention, 2004