Tools and methods

CRIMPREV project “Assessing Deviance, Criminality and Prevention in Europe”, 2006-2009

Secucities partnership conference, 2001-2003

Seminar on the role and responsibilities of supra-local authorities in urban safety policies, Florence, February 23rd – 24th 2004,

Seminar Recommendations: ‘Urban security policies: The role and functions of supra-community authorities’ Florence, February 2004

KONFERENCJA MIAST BLIZNIACZYCH LOKALNE STRATEGIE BEZPIECZENSTWA, Gliwice, Polska

Europejskie Forum na rzecz Bezpieczeństwa Miejskiego wsparlo  organizację konferencji na temat lokalnych strategii bezpieczeństwa organizowaną we współpracy z miastem Gliwice w dniach 4-5-6 październik 2006. Konferencja zorganizowana zostala w ramach programu miast bliźniaczych współfinansowanego przez Komisję Europejską. Uczestniczyly w niej między innymi przedstawiciele … More