Citizen Participation

Two seminars on Urban Safety and Community Participation, From Brent (UK) to Turin (IT), December 1999 and March 2000

Citizenship Education Project, Plaine Centrale, France 2007

Members only

KONFERENCJA MIAST BLIZNIACZYCH LOKALNE STRATEGIE BEZPIECZENSTWA, Gliwice, Polska

Europejskie Forum na rzecz Bezpieczeństwa Miejskiego wsparlo  organizację konferencji na temat lokalnych strategii bezpieczeństwa organizowaną we współpracy z miastem Gliwice w dniach 4-5-6 październik 2006. Konferencja zorganizowana zostala w ramach programu miast bliźniaczych współfinansowanego przez Komisję Europejską. Uczestniczyly w niej między innymi przedstawiciele … More

Page 3 of 3123