Risks & Forms of crime

French Government’s study on home security and the threat of terrorism, Paris, 17 November 2005

DC&D II, Implementation Seminar, Bucharest, January 22th & 23th 2009

Demokracja, Miasta i Narkotyki II – 2002-2011

Europejskie Forum ds. Bezpieczeństwa Miejskiego poszukuje obecnie miast partnerskich do kontynuacji udanego projektu “Demokracja, Miasta i Narkotyki”  ufundowanego przez Unię Europejską. Druga faza projektu jest otwarta dla nowych uczestników którzy nie posiadają wiedzy na temat działań z pierwszej części. Jeśli … More

DC&D II Kick-off seminar, Paris, June 20-21, 2008

Extreme disorders of urban functions and mass media, Budapest, 2008